Deniz ticareti hukuku

Deniz Ticareti Hukuku deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda deniz ticaretini konu alan bazı başlıklar şunlardır:

1 Gemi
2 Gemi Sicili
3 Gemi İpoteği
4 Türk bayrağı çekme hakkı
5 Donatan
6 Navlun Sözleşmeleri
7 Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi
8 Müşterek Avarya
9 Çatma
10 Kurtarma Ve Yardım
11 Gemi Alacaklısı Hakkı
12 Dış bağlantılar